Aarhus mølles have med Aarhusstenen ca. 1860

Aarhus mølles have med maskestenen som den ble reist etter at den ble fundet i 1850, er malt av Bertha Weis ca 1860 (1828-1902).

Malt av Bertha Weis (1828-1902) Scannet fra postkort med tilladesle av Lisa Weis Næraa ©

Stenen ble funnet da et av møllehusene brant ned til grunnen i 1849 ved den Gamle Vandmølle i Aarhus (i dag Mølleparken) ved Aarhus Å. Stenen var i 1289 nedlagt som grunnsten i Erik Menveds Mølle. (Kilde: www.lundskov.dk). Etter at den ble funnet ble stenen reist i haven til Møllegården (se akvarell av Bertha Weis over), i det som i dag er Mølleparken.

I dag står stenen på Moesgård Museum i Aarhus.


Innskriften på stenen lyder:

€ kunulfR € auk € augutr € auk € aslakR € auk € rulfR € risþu
€ stin € þansi € eftiR × ful € fela(k)a € sin €
€ iaR € uarþ (€) ...y-- × tuþr €
þo € kunukaR ×
barþusk €


Gunnulfr ok Eygautr/Auðgautr ok Áslakr ok Hrólfr reistu stein þenna eptir Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, þá konungar bôrðusk.

Norsk: "Gunnulfr og Eygautr/Auðgautr og Áslakr og Hrólfr reiste denne sten etter Fúl, sin partner, som døde mens konger kjempet."

English: "Gunnulfr and Eygautr/Auðgautr and Áslakr and Hrólfr raised this stone in memory of Fúl, their partner, who died when kings fought."

Innskriften er datert til vikingtid, etter-jelling, og er risset på en sten av granit. Stenen blir kalt Maskestenen pga. den berømte (Aarhus)masken som er hugget inn i stenen sammen med runeinnskriften. Runesten står på Moesgård Museum, Aarhus.

Aarhustenen er, som innskriften viser en minnesten, og det er ikke mulig å si noe om dens opprinnelige plassering, da den har vært flyttet og gjenbrukt som grunnsten i det nedbrente møllehuset.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften. Bilde av runeinnskriften. Bilde av Aarhus IV runesten (Masken). Bilde av Aarhus IV runesten. Bilde av Aarhus IV runesten (Masken). Bertha Weis' akvarell av Aarhustenens plassering i Mølleparken ca 1860.


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus 2008

Referanser - Kildelitteratur

Sist oppdatert 23.04.2008 kl. 13.31.25