RUNEINNSKRIFTER FRA NORD-, VEST- OG SYDEUROPA
X STOL1 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften som ble fundet i 1973, er risset p en benbit og er datert til r 1050-1100. Plasseringen er i Archologischen Landesmuseum Schleswig (Schlo Gottorf) (Museumsnr: 02 09 009 KA).
Innskriften lyder:

orki fuo
...(s)a


orke[ll]/orgei[rr]/org[sl]. fuo[rk] ...

English: "orkell/orgeirr/orgsl. fuork ...

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 247ff. Berlin-New York.
X STOL2 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er risset p en benbit, og er datert til siste del av 1100-tallet. Innskriften som ble funnet i 1973, er oppbevart i Archologischen Landesmuseum Schleswig, Schlo Gottorf (Museumsnr. 02 10 019 KN), og lyder:

urn
urn
???


rn. rn ...

English: "rn. rn ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 250ff. Berlin-New York.
X STOL3 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er risset p en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet. Innskriften som ble funnet i 1980, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schlo Gottorf (Museumsnr. 08 11 004 KM), og lyder:

faksi

Faxi

English: "Faxi"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 254f. Berlin-New York.
X STOL4 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er risset p en benbit, og er datert til sist p 1000-tallet. Innskriften som ble funnet i 1979, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schlo Gottorf (Museumsnr. 08 09 071 KM), og lyder:

abi : bataba : iestaba
kukr : kuc kutu
kys


... ... ... Kukr kyss kuntu, kyss!

English: "... ... ... Prick kiss the cunt, kiss!"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 255ff. Berlin-New York.
X STOL5 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er risset p en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet. Innskriften som ble funnet i 1985, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schlo Gottorf (Museumsnr. 12 15 155 KM), og lyder:

sinkn :

????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 260f. Berlin-New York.
STOL6 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er risset p en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet. Innskriften som ble funnet i 1985, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schlo Gottorf (Museumsnr. 12 14 188 KM), og lyder:

ber min : erinde : at : ik : ei : hafa : skyrte

Br min rind at ek i hafa "skyrte"

English: "Convey my messages so I do'nt get [any] "skyrte""

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 261ff. Berlin-New York.
X STOL7 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er risset p en benbit, og er datert til 1100-1150-tallet. Innskriften som ble funnet i 1984, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schlo Gottorf (Museumsnr. 12 13 057 KM), og lyder:

... -ak : eigi : ha : a : hafi : uti : heltr : tak : hu...
...uran : marum


[T]ak(?) igi ha(?) a hafi uti, tak heldr "hu..." "...uran" "marum"

English: "Don't take(?) the shark/oar(?) out at the sea, rather take the "hu..." "...uran" "marum""

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 264ff. Berlin-New York.
X STOL8 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er risset p en benbit, og er datert til 1100-1150-tallet. Innskriften som ble funnet i 1984, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schlo Gottorf (Museumsnr. 12 13 057 KM), og lyder:

fuorkhniastbmlR

fuorkhniastbmlR

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Dwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergnzungsbnde zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 268ff. Berlin-New York.

DR EM85;534B - LBECK, TYSKLAND
Innskriften er datert til middelalder, og er risset p en knivskaft. Oppbevares p Lbeck Museum.
Runene lyder:
paa : knif : go(r)
Pa knfr gr.
DR DWEL1989 - SCHLESWIG, HUNNENSTRASSE 8, GOTTORF AMT, SCHLESWIG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet eller frste del av 1100-tallet, og er risset p et (kniv)skaft av tre.
Runene lyder:

Linje A: ... maria= =g(i)rasia pl-(-)na (d)omino(s) ---m(b)
Linje B: ...(u)lieribus biniditatus muli(r)
Linje C: ...(e)n : ppr bo : olof : anderiu- ...
Linje D: ...(e)n : ppr : bo : olof : anderiu(s) ----t
Linje E:...igri biumi(o)d ron ir (i)(k)-
Linje F:... tapa uil (h)an sau (:) t ml-- ...

Linje A: [Ave] Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m
Linje B: [m]ulieribus et benedi[c]ta tu et muli[e]r.

eller

Linje B: [m]ulieribus et benedi[c]tus et muli[e]r.
Linje C: [Sv]einn Ppari, Bi, lafr Anderiu[s]/Andrea[s] ...
Linje D: [Sv]einn Ppari, Bi, lafr, Anderius/Andreas ...
Linje E: [au]gari bjamj rauan Dirik(?)

eller

Linje E: [au]gari bjamj rauan er ...
Linje F: [Ok]/[En] tapa vill hann sau(?). at ml[ti] ...

eller

Linje F: [Ok]/[En] tapa vill hans au(?). at ml[ti] ...

DR EM85;370A - ELISENHOF, TNNING, EJDERSTED, KREIS NORDFRIESLAND
Innskriften er datert til siste del av 800-tallet, og er risset på en kam. Det er brukt kortkvistruner. Det ser ikke ut som innskriften er tildelt de nye DK nummer.
Innskriften lyder:

kobr

kambr

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Moltke, Erik, 1985 side 370.


X BERLINDR415 - UKJENT STED, TYSKLAND
Innskriften er risset i et relief av elfenben som er et bysantinsk arbeide fra 1000-tallet. Det oppbevares p Deutsches Museum, Berlin (J. 577).
Innskriften lyder:

t**i*m*n*h/boalin * a*l*a*s*n*o/systir * b*n*h/min * ra=ke

Boalin systir min. Rakke(?).

English: "Balin my sister. Rakki(?).

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Danmarks runeindskrifter nr DR 415.

X NlABG1984;76 - UTRECHT, UTRECHT, NEDERLAND
Innskriften er risset p en valrosstann og er sansyneligvis datert til 1100-tallet. Oppbevares p Das Rijksmuseum "Het Catharinjeconvent", Utrecht. Til 1524 ble valrosstannen oppbevart i Utrecht Mariakyrkas skattkamare fre 1524.
Innskriften lyder:

uyh
(s)urri
?


... Swrri(?) ...

English: "... Sverrir(?) ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
X NlAARB1987;194 - HELMOND, NOORD-BRABANT, NOORD-BRABANT, NEDERLAND
Innskriften er risset p en spillebrikke av valrosstann og er datert til 1100-1200-tallet.
Innskriften lyder:

agerot(r)(a) : mosel-
mahtelt ok ptr r--


... Mosel(?) Mekthild(?) ok Ptr ...

English: "... Mosel(?) Mekthildr(?) and Ptr ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Aarbger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1986, Kbenhavn 1987.
X NlNOR1987;16 - UKJENT STED, NEDERLAND
Innskriften er risset p en nkkel av jern og er datert til middelalderen. Nkkelen oppbevares i Universitetsbiblioteket i Amsterdam (inv.nr 60).
Innskriften lyder:

nua=rs

rnwars(?)/rnwars(?)

English: "Ernvarr's(?)/Ernvarr's(?)"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Arend Quak, Zwei Runeninschriften in Amsterdam, Amsterdamer Beitrge zur lteren Germanistik 29, Amsterdam 1989, side 163-169.DR AARB1987;194 - HELMOND, NOORD-BRABANT, HOLLAND
Innskriften er datert til r 1100-1200-tallet, og er risset p en spillebrikke av valrosstann.
Runene lyder:

agerot(r)(a) : mosel- mahtelt ok ptr r--

... Mosel(?) Mekthildr(?) ok Ptr ...

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Aarbger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, Kbenhavn 1987, side 194.X FraNOR2001;10 - LE MANS, LE MANS, FRANKRIKE
Innskriften er risset p en valrossskalle med tennene inntakte og er datert til 1200-1300-tallet. Innskriften oppbevarers i Muses du Mans
Innskriften lyder:

ormr (:) kit : a : hys ena

Ormr Geit(?)/"kit" haus enna.

English: "Ormr the goat(?) owns this walrus-cranium."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om Runer 2001
X ItUO1979;229 - FIRENZE (FLORENS), FIRENZE (FLORENS), ITALIA
Innskriften er risset p et drikkehorn av valrosstann med ornamenter. Drikkehornet som er datert til sist p 1200-tallet kalles Gange-Rolfs drikkehorn. Hornet oppbevares i Museo Nazionale di Firenze.
Innskriften lyder:

andres
gerdi mik


Andrs geri mik

English: "Andrs made me"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. NIyR 5, 236 f.
PIRAEUS-LVEN I VENEZIA, ITALIA
Ekstern link: Piraeus-lven i Venezia, En underskelse av originalen ved Haakon Shetelig, Fornvnnen 1923.
Ekstern link: <Yttrande av E. Brte, Forvnnen 1923.


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2008


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 8.9.2011