RUNEINNSKRIFTER FRA VÄRMLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

VR 1 - JÄRSBERG, VARNUMS SN (KRISTINEHAMNS LANDSFÖRSAMLING), ÖLME HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig gneisgranitt, og er datert til begynnelsen av 500-tallet. Stenen som står på sin opprinnelige plass, har inngått i et stort minnesmerke bestående av reiste sten i en sirkel.
Innskriften lyder:

...ubaz hite ÷ h=arabana=z
h=ait...
ek e=rilaz runoz waritu


[Lj]úfr(?) heit. Hrafn heit. Ek, erill, runar rít.

English: "Leubaz am I called. Hrafn am I called. I, the erill, write the runes."

Litteratur: Värmlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1978, ISBN 91-7402-066-8. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Angående Järsbergsstenen, Sven B. F. Jansson, Fornvännen 1976 side 89. Järsbergstenen, en märkelig värmländsk runesten, Erik Moltke, Fornvännen 1981 side 81.
VR 2 - RÖR, VÄSE SN, VÄSE HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rød gneisgranitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

uibiurn * bruþur * sin

Vébjôrn, bróður sinn.

English: "Vébjôrn, his brother. "

Litteratur: Värmlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1978, ISBN 91-7402-066-8. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VR 3 - V. HOVLANDA, HAMMARÖ SN, GRUMS HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rød gneis, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: (b)iaurn : ri(s)-- [: stin : þin... ]iftr : iskir : si... ...

Bjôrn reis[ti] stein þenn[a] eptir Ásgeir, si[nn] ...

English: "Bjôrn raised this stone in memory of Ásgeirr, his ..."

Litteratur: Värmlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1978, ISBN 91-7402-066-8. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VR 4 - ÖVRE ULLERUDS K:A, ÖVRE ULLERUDS SN, KILS HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på en sokkelen til en døpefont av sandsten, og er datert til begynnelsen av 1200-tallet. Dåpefonten står i kirkens kor.
Innskriften lyder:

fuþorkhniastblmR fuþ...

fuþorkhniastblmR fuþ...

Litteratur: Värmlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1978, ISBN 91-7402-066-8. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VR 5 - KILA K:A, KILA SN, NÄS HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til ca 1350. Klokken henger i kirkens tårn.
Innskriften lyder:

{IHS} petrus ÷ kuratus ÷

{Iesus} Petrus curatus

Litteratur: Värmlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1978, ISBN 91-7402-066-8. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VR NOR1994;27 - STOMMEN, SKRAMLES UDDE, GUNNARSKOGS SN, JÖSSE HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på en runesten av finkornet grå gneis. Runene er fra den urnordiske periode. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 595
Innskriften lyder:

...---þaah=ar(f)arka(i)o

???

Litteratur: Nytt om Runer, årg. 1994, side 27. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Dnr ATA 423-4907-1996. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VR NOR1995;19A - KARINRUD, SAXHOLMEN, ÖLME SN, ÖLME HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på runblekk av bly (f-nr 821), og er datert til middelalderen. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 55
Innskriften lyder:

???

Litteratur: Nytt om Runer, årg. 1995, side 19. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VR NOR1995;19B - KARINRUD, SAXHOLMEN, ÖLME SN, ÖLME HD, VÄRMLAND
Innskriften er ristet på en spinnehjul (f-nr 986), og er datert til middelalderen. Innskriften sterkt slitt. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 55
Innskriften lyder:

???

Litteratur: Nytt om Runer, årg. 1995, side 19. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.


Värmlands runinskrifter er en del av serien Sveriges Runinskrifter, og er oppdelt i følgende bind:

Sveriges Runinskrifter bind 13: Värmlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1978, ISBN 91-7402-066-8.
Johan Göransson: Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen : uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750Se også svenske runeinnskrifter fra Öland, Östergötland, Södermanland, Småland, Västergötland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, Gotland, Gästrikland, Medelpad, Hälsingland, Jämtland, Dalarna, Lappland og Bohuslän


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 22.9.2011