logo

bilde
Sundby
Runsten U 34. Sundby (Sånga kn, Ekerö sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Ekerö Socken: Sånga 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0034