DOWNLOAD FILES


Download the Elder Futhark for Windows (PC) - 10Kb Zip file:
runettf.zip or runettf.zip


Download a Times font for Windows (PC) including all letters which were used by the Icelandic saga writers - 37 Kb Zip file:
old_norse.zip or old_norse.zip


Download a Times font for MAC including all letters which were used by the Icelandic saga writers - 176 Kb SIT-file:
Times OE fonts.sit or Times OE fonts.sit


DOWNLOAD RUNIC STUFF

  1. - Runic Fonts..Runefonter for MAC / Runic font for MAC.
  2. - Metafont Quellen
  3. - Download Halatafl, Vikingens brettspill.
  4. - Rune Fonter
  5. - Rune Fonter
  6. - Grølheims Runic Fonts for PC and MAC

DOWNLOAD-LINKS TO OTHER "THINGS"

  1. - FTP search SØKERVEKTØY etter programfiler / Search engine for files.
  2. - shareware.com..The way to find shareware on Internet.
  3. - Plug-ins..Plug-ins for Grafikk og video for Netscape / Plug-ins for Grafikk and video for Netscape.


Back to the English Index Page

Hurtiglinker til de andre norske kapitlene:

|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Bilder.av.runeinnskrifter.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Bilder.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus 2002
Please do not send me any attachments by email.


Sist oppdatert kl. 15:43:21 den 19.06.2004.