G203 Hogrän


Runic inscription
Bildet er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.     Foto: Bengt A Lundberg


Innskriften lyder:

sigmutr let rasa sain eftiR bruþr : sina : auk : bro : kierua : eftiR : sikbiern : santa mikal hie[lbi] ... ...ans auk : at : botraif auk at sigraif : auk : at aibiern : faþur þaiRa : altr : auk bikui han : i by : sunarst kaiRuiþr lekþi ormaluR nemR : in[t]i uR
sikmutr [--fiR :] sliku : unit kuml
karmanum : þet aR [:] ... kun : hier : mun : stanta stain : a[t] : merki bietr a : bierki in bro furiR
roþ(b)iern risti run(i)R [þ]esa kaiRl-ifR sumaR aR karla kan


Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok bró gera eptir Sigbjôrn, sankta Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at Bótreif ok at Sigreif ok at Eibjôrn, fôður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. Geirviðr lagði ormálur, Næmr(?) ... ... Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. Karlmônnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en bró fyrir. Hróðbjôrn risti rúnar þessar, Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.Søk etter flere bilder hos Riksantikvarieämbetet

Retningslinjer for bruk av bilder fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild er sakset fra deres hjemmeside:

Bildanvändning
Bilderna man ser i Kulturmiljöbild är lågupplösta, jpeg-komprimerade. De är inte retuscherade eller helt färgbalanserade, men ska innehålla all rimlig information som normalt behövs för arbete vid datorskärmen. Dessa bilder är fria att användas för privat och ideellt bruk samt även vid redaktionellt arbete för kommersiella företag. Vi vill dock att ni meddelar oss via e-post: kmb@raa.se om ni hämtar bilder direkt från Kulturmiljöbild för publicering exempelvis på en privat hemsida eller i en uppsats.

Publicering
Vid all publicering anges alltid vid bilden, eller i en bildförteckning, fotografens namn (om det är känt) och alltid Riksantikvarieämbetets namn. Bilder som publiceras på hemsidor får gärna ha en länkadress till Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb, om bilden visas där. Den publicerade bilden får inte vara annat än marginellt beskuren för att passa publikationens layout. Ej heller vara manipulerad på något sätt. Fotografens intentioner måste alltid respekteras och skyddas enligt lag av fotografens s k ideella rätt. Riksantikvarieämbetet äger upphovsrätten till de allra flesta bilderna i Kulturmiljöbild. Vid tveksamhet, kontakta Riksantikvarieämbetet.


Sist oppdatert 15.09.2008 kl. 20.39.21