Hs14 Malsta (kopi)


Runic inscription
Bildet er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.     Foto: Bengt A Lundberg


Innskriften lyder:

frumunt rit... staina þina| |aftiR fikiulf- ÷ brisa sun ÷ in brisi uas lina sun : in lini uas unaR sun : in un ua... ...faks| |sun i(n) (u)faka þuris| |sun krua uas muþiR fikiulf... in þa barlaf in þa kuþrun ÷ frumunt fikiulfa sun faþi runaR þisaR : uiR sutum stin þina nur i balas...in :
kiulfiR uarþ um lanti þisu in þa nur i uika i þrim bium in þa lanakr in þa fiþrasiu


Freymundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir Fégylf[a] Bresa son. En Bresi var "lina" sonr. En "lini" var Unar sonr. En Unn va[r Ó]feigs sonr. En Ófeigr [var] Þóris sonr. Gróa var móðir Fégylf[a]. En þá "barlaf". En þá Guðrún. Freymundr Fégylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í Balas[te]in. Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í Vika í þrim býjum, en þá Lønangri, en þá Feðrasjó.Søk etter flere bilder hos Riksantikvarieämbetet

Retningslinjer for bruk av bilder fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild er sakset fra deres hjemmeside:

Bildanvändning
Bilderna man ser i Kulturmiljöbild är lågupplösta, jpeg-komprimerade. De är inte retuscherade eller helt färgbalanserade, men ska innehålla all rimlig information som normalt behövs för arbete vid datorskärmen. Dessa bilder är fria att användas för privat och ideellt bruk samt även vid redaktionellt arbete för kommersiella företag. Vi vill dock att ni meddelar oss via e-post: kmb@raa.se om ni hämtar bilder direkt från Kulturmiljöbild för publicering exempelvis på en privat hemsida eller i en uppsats.

Publicering
Vid all publicering anges alltid vid bilden, eller i en bildförteckning, fotografens namn (om det är känt) och alltid Riksantikvarieämbetets namn. Bilder som publiceras på hemsidor får gärna ha en länkadress till Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb, om bilden visas där. Den publicerade bilden får inte vara annat än marginellt beskuren för att passa publikationens layout. Ej heller vara manipulerad på något sätt. Fotografens intentioner måste alltid respekteras och skyddas enligt lag av fotografens s k ideella rätt. Riksantikvarieämbetet äger upphovsrätten till de allra flesta bilderna i Kulturmiljöbild. Vid tveksamhet, kontakta Riksantikvarieämbetet.


Sist oppdatert 17.09.2008 kl. 20.49.03