Hs7 Forsaringen


Runic inscriptionRunic inscriptionRunic inscription
Bildet er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.     Foto: Bengt A Lundberg


Innskriften lyder:

÷ uksa tuiskilan auk aura tuo staf at fursta laki ÷ uksa tuo auk aura fiura| |at aþru laki ÷ in at þriþia laki uksa fiura| |auk aura| |ata staf ÷ auk alt aiku i uarR if an hafsk aki rit furiR ÷ suaþ liuþiR aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat ÷ in þaR kirþu sik þita| |anunr o tarstaþum ÷ auk ufakR o hiurtstaþum ÷ in uibiurn faþi ÷

Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ôðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, Ônundr á Társtôðum ok Ófeigr á Hjôrtstôðum. En Vébjôrn fáði.Søk etter flere bilder hos Riksantikvarieämbetet

Retningslinjer for bruk av bilder fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild er sakset fra deres hjemmeside:

Bildanvändning
Bilderna man ser i Kulturmiljöbild är lågupplösta, jpeg-komprimerade. De är inte retuscherade eller helt färgbalanserade, men ska innehålla all rimlig information som normalt behövs för arbete vid datorskärmen. Dessa bilder är fria att användas för privat och ideellt bruk samt även vid redaktionellt arbete för kommersiella företag. Vi vill dock att ni meddelar oss via e-post: kmb@raa.se om ni hämtar bilder direkt från Kulturmiljöbild för publicering exempelvis på en privat hemsida eller i en uppsats.

Publicering
Vid all publicering anges alltid vid bilden, eller i en bildförteckning, fotografens namn (om det är känt) och alltid Riksantikvarieämbetets namn. Bilder som publiceras på hemsidor får gärna ha en länkadress till Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb, om bilden visas där. Den publicerade bilden får inte vara annat än marginellt beskuren för att passa publikationens layout. Ej heller vara manipulerad på något sätt. Fotografens intentioner måste alltid respekteras och skyddas enligt lag av fotografens s k ideella rätt. Riksantikvarieämbetet äger upphovsrätten till de allra flesta bilderna i Kulturmiljöbild. Vid tveksamhet, kontakta Riksantikvarieämbetet.


Sist oppdatert 17.09.2008 kl. 21.37.32