Sö318 Sund


Runic inscription
Foto: Harald Faith-Ell
Runic inscription
Foto: E. Brate
Runic inscription
Foto: E. Brate

Bildet er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.     Foto: Harald Faith-Ell, E. Brate


Innskriften lyder:
+ ku[fi]nkR [+ au]k + hulmkaiR + li[tu * raisa + sta]in + at [+ ur]aiþ + faþur + sin [+ a]uk + [at] + uiborg * sy(s)[tu](r) [+ sin](a) * han +
turuk(n)[a]þi + i + bagi + harmtauþ + [mukin + guþ + hial](b)(i) [+] (a)(n)[t] + þaiRa + auk + gus + moþiR


Kylfingr ok Holmgeirr létu reisa stein at Vreið, fôður sinn, ok at Vébjôrg, systur sína. Hann druknaði í Bági, harmdauð mikinn. Guð hjalpi ônd þeira ok Guðs móðir.Søk etter flere bilder hos Riksantikvarieämbetet

Retningslinjer for bruk av bilder fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild er sakset fra deres hjemmeside:

Bildanvändning
Bilderna man ser i Kulturmiljöbild är lågupplösta, jpeg-komprimerade. De är inte retuscherade eller helt färgbalanserade, men ska innehålla all rimlig information som normalt behövs för arbete vid datorskärmen. Dessa bilder är fria att användas för privat och ideellt bruk samt även vid redaktionellt arbete för kommersiella företag. Vi vill dock att ni meddelar oss via e-post: kmb@raa.se om ni hämtar bilder direkt från Kulturmiljöbild för publicering exempelvis på en privat hemsida eller i en uppsats.

Publicering
Vid all publicering anges alltid vid bilden, eller i en bildförteckning, fotografens namn (om det är känt) och alltid Riksantikvarieämbetets namn. Bilder som publiceras på hemsidor får gärna ha en länkadress till Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb, om bilden visas där. Den publicerade bilden får inte vara annat än marginellt beskuren för att passa publikationens layout. Ej heller vara manipulerad på något sätt. Fotografens intentioner måste alltid respekteras och skyddas enligt lag av fotografens s k ideella rätt. Riksantikvarieämbetet äger upphovsrätten till de allra flesta bilderna i Kulturmiljöbild. Vid tveksamhet, kontakta Riksantikvarieämbetet.


Sist oppdatert 28.11.2008 kl. 19.14.31