U112 Flyttblocket i Ed


Runic inscriptionRunic inscription
Bildene er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.     Foto: Bengt A Lundberg


Innskriften lyder:
* rahnualtr * lit * rista * runar * efR * fastui * moþur * sina * onems * totR * to i * aiþi * kuþ hialbi * ant * hena *
runa * rista * lit * rahnualtr * huar a × griklanti * uas * lis * forunki *


Ragnvaldr lét rista rúnar eptir Fastvé, móður sína, Ónæms dóttir, dó í Eiði. Guð hjalpi ônd hennar. Rúnar rista lét Ragnvaldr. Var á Grikklandi, var liðs forungi.

Runic inscription
Bildene er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.     Foto: Pål-Nils Nilsson
Søk etter flere bilder hos Riksantikvarieämbetet

Retningslinjer for bruk av bilder fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild er sakset fra deres hjemmeside:

Bildanvändning
Bilderna man ser i Kulturmiljöbild är lågupplösta, jpeg-komprimerade. De är inte retuscherade eller helt färgbalanserade, men ska innehålla all rimlig information som normalt behövs för arbete vid datorskärmen. Dessa bilder är fria att användas för privat och ideellt bruk samt även vid redaktionellt arbete för kommersiella företag. Vi vill dock att ni meddelar oss via e-post: kmb@raa.se om ni hämtar bilder direkt från Kulturmiljöbild för publicering exempelvis på en privat hemsida eller i en uppsats.

Publicering
Vid all publicering anges alltid vid bilden, eller i en bildförteckning, fotografens namn (om det är känt) och alltid Riksantikvarieämbetets namn. Bilder som publiceras på hemsidor får gärna ha en länkadress till Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb, om bilden visas där. Den publicerade bilden får inte vara annat än marginellt beskuren för att passa publikationens layout. Ej heller vara manipulerad på något sätt. Fotografens intentioner måste alltid respekteras och skyddas enligt lag av fotografens s k ideella rätt. Riksantikvarieämbetet äger upphovsrätten till de allra flesta bilderna i Kulturmiljöbild. Vid tveksamhet, kontakta Riksantikvarieämbetet.


Sist oppdatert 08.10.2008 kl. 21.37.45