Vg119 Sparlösa


Runic inscriptionRunic inscriptionRunic inscriptionRunic inscription
Bildet er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.     Foto: Bengt A Lundberg


Innskriften lyder:

a¤iuls kaf ÷ airikis sunR kaf alrik- -
---t---la kaf rau- at kialt(i) * ...a sa- faþiR ubsal faþiR suaþ a-a-u--ba ...-omas notu auk takaR ÷ aslriku lu--R ukþ-t a(i)u(i)sl
...s---n(u)(R)-a-- þat sikmar aiti makuR airikis makin(i)aru þuno * aft aiuis uk raþ runoR þaR raki-ukutu iu þar suaþ aliriku lu(b)u faþi '
ui(u)-am ...--ukrþsar(s)k(s)nuibin- ---kunR(u)k(l)ius-- ...iu


Eyvísl(?) gaf, Eiríks sonr, gaf Alrík[r] ... ... gaf "rau-" at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. Alríkr "lu--R" ugð[i]t(?) Eyvísl(?) ... þat Sigmarr heiti môgr Eiríks. Meginjôru(?) "þuno" ept Eyvísl(?). Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu "iu" þar, svát Alríkr "lubu" fáði. "uiu-am" ... ... ...

Denne linje er tilført senere og er datert til 1000-tallet:

: kisli : karþi : iftiR : kunar : bruþur [:] kubl : þisi
Gísli gerði eptir Gunnar, bróður, kuml þessi.Søk etter flere bilder hos Riksantikvarieämbetet

Retningslinjer for bruk av bilder fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild er sakset fra deres hjemmeside:

Bildanvändning
Bilderna man ser i Kulturmiljöbild är lågupplösta, jpeg-komprimerade. De är inte retuscherade eller helt färgbalanserade, men ska innehålla all rimlig information som normalt behövs för arbete vid datorskärmen. Dessa bilder är fria att användas för privat och ideellt bruk samt även vid redaktionellt arbete för kommersiella företag. Vi vill dock att ni meddelar oss via e-post: kmb@raa.se om ni hämtar bilder direkt från Kulturmiljöbild för publicering exempelvis på en privat hemsida eller i en uppsats.

Publicering
Vid all publicering anges alltid vid bilden, eller i en bildförteckning, fotografens namn (om det är känt) och alltid Riksantikvarieämbetets namn. Bilder som publiceras på hemsidor får gärna ha en länkadress till Kulturmiljöbild, www.raa.se/kmb, om bilden visas där. Den publicerade bilden får inte vara annat än marginellt beskuren för att passa publikationens layout. Ej heller vara manipulerad på något sätt. Fotografens intentioner måste alltid respekteras och skyddas enligt lag av fotografens s k ideella rätt. Riksantikvarieämbetet äger upphovsrätten till de allra flesta bilderna i Kulturmiljöbild. Vid tveksamhet, kontakta Riksantikvarieämbetet.


Sist oppdatert 21.11.2008 kl. 20.59.19