Find interpretations to an inscription - results 
 
 

The database currently contains 9 interpretations to the kam, ben found in Setre:

Inscription: h??l m??? | m??un?? | ??(1?)una??lu(0-1?)nan?? | 

 

Reading: h??l m??? | m??un?? | ??(l)una??lu(1?)nau?? | 
1. interpretation: ha[i]l ma? mauna a(l)u Nanna alu Nanna 
Translation: hail - maid of maidens - protection - Nanna - protection - Nanna 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 McKinnell, John et al. Runes, Magic and Religion. A Sourcebook. Wien 2004. 2004 graph.+photo 
 2 Krause, Wolfgang. Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg 1971. 1971 / 
 3 Krause, Wolfgang, Herbert Jankuhn. Die Runeninschriften im älteren Futhark. Göttingen 1966. 1966 graph.+photo 

 

Reading: h??lm???m??un?? | ??luna??lu ' nan?? | 
2. interpretation: Halma? ma unna. alu na alu nana 
Translation: Halma? ... . … 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 M[arstrander], C[arl J. S.]. Rez. Olsen/Shetelig 1933. In: Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, 7, 1934, 413-415. 1934 / 

 

Reading: ??luna??lunan?? | hal m??? | m??un?? | 
3. interpretation: alu Nana alu Nana ha[i]l ma? mauna 
Translation: protection [to thee], Nana - protection [to thee]. Nanna - hail [to thee], maid of maidens 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 Nielsen, Niels Åge. Fra runesprog til nudansk. Studier og kommenterede tekster. Nordisk Institut. Århus Universitet 1984. 1984 photo 
 2 Nielsen, Niels Åge. Notes on Early Runic Poetry. In: Mediaeval Scandinavia, 3, 1970, 138-141. 1970 / 

 

Reading: h??l m??z | m??un?? | ??luna??lu ' nan?? | 
4. interpretation: Halmaz Mauna alu Na[nn]a [a]lu Nanna 
Translation: Halmaz (=towhead), Mauna (=aloof one?) - magic - Nanna (=bold one) - magic - Nanna 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 Antonsen, Elmer H. A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions. Tübingen 1975. 1975b / 

 

Reading: h??l m??? | m??un?? | ??luna??lunan?? | 
5. interpretation: Hallm?? ma una ollu na ollu nænna. 
Translation: Hallm?? (=stone-maid) may be contented, achieve everything, like everything. 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 Birkmann, Thomas. Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts. Berlin, New York 1995 (=Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 12). 1995 photo 
 2 Grønvik, Ottar. Fra Ågedal til Setre: Sentrale runeinnskrifter fra det 6. århundre. Oslo, Bergen 1987. 1987b graph.+photo 
 3 Høst, Gerd. Runer. Våre eldste norske runeinnskrifter. Oslo 1976. 1976 photo 

 

Reading: h??l m??? | m??un?? | ??luna??lunan?? | 
6. interpretation: h(o)ll m(?)? ma una (o)llu naa (o)llu n(æ)nna. 
Translation: The inclined girl may be contented, attain everything, like everything. 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 Birkmann, Thomas. Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts. Berlin, New York 1995 (=Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 12). 1995 photo 
 2 Grønvik, Ottar. Fra Ågedal til Setre: Sentrale runeinnskrifter fra det 6. århundre. Oslo, Bergen 1987. 1987b graph.+photo 

 

Reading: h??l ' m??? ' m??un?? | ??luna??lunan?? | 
7. interpretation: ? 
Translation: ? 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 Makaev, É[nver] A[chmedovic]. The Language of the Oldest Runic Inscriptions. A Linguistic and Historical-Philological Analysis. Stochholm 1996. [Übersetzung von Makaev 1965]. 1996 [1965] / 

 

Reading: ??huna??lu ' nan?? | h??lm??? | m??un?? | 
8. interpretation: ahu na alu na na halma? mauna 
Translation: stretch of running water - na (magical amplification) - alu - na na - straw (=transfer) - acquisition 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 Andersen, Harry. Smaa kritiske Strejftog. In: Arkiv för Nordisk Filologi, 52, 1936, 66-75. 1936 / 
 2 Jacobsen, Lis. Runekammen fra Setre. In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1935, 58-76, X-XIV. [auch als Sonderdruck] 1935 photo 
 3 Jørgensen, Poul Johs. Retshistoriske Bemærkninger til Indskriften paa Setre-Kammen. In: Aarbøger for Nordisk Oldkydighed og Historie, 1935, 281-288, XLVf. 1935 / 

 

Reading: halma?mauna | … 
9. interpretation: halma? mauna ... 
Translation: straw (=transfer) - grip (=seizure) - … 
 
[hide reading] [hide all] 
 
 Literature: 
 No. Author Title Year Image 
   
 1 Brøndal, Viggo. Hvad betyder Setre-kammens mauna? In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1935, 77-88, XVf. [auch als Sonderdruck] 1935 / 
Opdateret d. 27.11.2009