logo

bilde
Skogs-Ekeby
Runstenen Sö 241 vid Skogs-Ekeby. 

"Vigils och Gerhjälm läto resa stenen efter sin broder Gudbjörn - Björn högg stenen." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1972-8-14 
Kommun: Haninge Socken: Västerhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-22488