logo

bilde

Krigslida
Runsten Sö 244 på bebyggt gravfält, N om Krigslida. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1965-5-18 
Kommun: Haninge Socken: Västerhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-22451