logo

bilde

Hässlingby
Runstensfragment vid Sö 259 vid Alby. 

"...broder..." 


Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-9-27 
Kommun: Haninge Socken: Österhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23206