logo

bilde
Söderby
Runstenen Sö 268 vid Söderby. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1966-12-22 
Kommun: Haninge Socken: Österhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23094