logo

bilde
Valsta
Runsten Sö 273. 


Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-8-21 
Kommun: Haninge Socken: Österhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LDNG2007-0110