logo

bilde
Botkyrka kyrka
Runsten Sö 284 inmurad i kyrkans norra yttervägg. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2007-12-12 
Kommun: Botkyrka Socken: Botkyrka 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LDNG2007-0885