logo

bilde
Botkyrka kyrka
Runsten Sö 285, kyrkogården, Botkyrka kyrka, Botkyrka socken. Botkyrka kommun. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-9-13 
Kommun: Botkyrka Socken: Botkyrka 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0802 

7