logo

bilde
Bröta
Runsten Sö 292 vid Bröta. 

"Vigmar lät resa denna sten efter Jörunde, sin frånde och kamrat och -s broder." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-9-30 
Kommun: Botkyrka Socken: Grödinge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12728