logo

bilde

Sö 294. Grödinge, Hallsveden. Efter teckning av R. Dybeck från Svenska runurkunder 2 (1857). Stenen har inte kunnat återfinnas. Från boken Sveriges Runinskrifter Band 3, Södermanlands runinskrifter. 

Foto: , , -- 
Kommun: Botkyrka Socken: Grödinge 
Arkiv: 
Bildnr: LR2004-0003