logo

bilde
Skälby
Runstenen Sö 296 vid Skälby (Lövstalund). 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1976-4-9 
Kommun: Botkyrka Socken: Grödinge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12706