logo

bilde
Uttran
Runstenen Sö 305 vid Uttran. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1967-10-16 
Kommun: Botkyrka Socken: Botkyrka 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10826