logo

bilde
Södersätra/Edsberg
Runsten U 101. Södersätra/Edsberg (Sollentuna kn, Sollentuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Sollentuna Socken: Sollentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0204