logo

bilde

Älvsunda
Runsten U 119, Älvsunda (Upplands Väsby kn, Eds sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). Nu vid Antuna. 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Upplands Väsby Socken: Ed 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0210