logo

bilde
Frösunda
Runsten U 121, Frösunda, Solna socken, Solna. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-9-8 
Kommun: Solna Socken: Solna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0770