logo

bilde
Karlberg
Runsten U 123. Karlberg (Solna kn, Solna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Solna Socken: Solna 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2007-0189