logo

bilde
Karlbergs slott
U 124. Karlbergs slottspark. En runsten, hitflyttad från sin ursprungliga plats vid stenbrottet i Solnaskogen. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-12-20 
Kommun: Solna Socken: Solna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LDNG2007-0018 

bilde
Karlberg
Runsten U 124. Karlberg (Solna kn, Solna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Solna Socken: Solna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0168