logo
bilde
Danderyds kyrka
Runsten U 127, Danderyds kyrka, Danderyds kommun 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm lšns museum, 2006-9-28 
Kommun: Danderyd Socken: Danderyd 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2006-0829 


bilde
Danderyds kyrka
Runsten U 127. Danderyds kyrka (Danderyds kn, Danderyds sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Danderyd Socken: Danderyd 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2007-0213