logo

bilde
Danderyds kyrka
Runstensfragment U 128 och U 129 (överst) i kyrkan. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1981-5-16 
Kommun: Danderyd Socken: Danderyd 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-11393