logo

bilde
Fällbro
Fällbro. U 146. 


Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-7-5 
Kommun: Täby Socken: Täby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0622 

bilde

Hagby
U146. Hagby, Brohammaren, Täby sn. 

Inskriptionen lyder: "Ingeborg lät hugga hällen och göra bron efter Holmsten, sin man, och efter Torsten, sin son. Torstens, sin sons." 

(Ur Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén, 6:e bandet, första häftet.) 

Foto: , , -- 
Kommun: Täby Socken: Täby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0396