logo

bilde
Hagby
"Ingefast lät rista dessa runor efter Ragnfrid, sin hustru, och Häming efter sin moder.." Runstenen U148 är belägen vid sydvästra delen av Hagbys ägor. Den står längs med vägen (den förhistoriska) mellan Edsviken och Täby. 

Stenen är placerad på motsatt sida av det vikingatida (och nutida) vattendraget, i förhållande till U 147. 

Foto: Boogh, Elisabeth, Stockholms läns museum, 2003-6-16 
Kommun: Täby Socken: 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2003-0600