logo

bilde
Löttinge
U 159. Löttinge, Täby socken. Efter teckning av Aschaneus. Från boken Sveriges Runinskrifter Band 6, Upplands runinskrifter. 

Foto: , , -- 
Kommun: Täby Socken: Täby 
Arkiv: 
Bildnr: LR2004-0002