logo

bilde
Risbyle
Risbyle. U 160. 


Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-7-5 
Kommun: Täby Socken: Täby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0618 

bilde
Risbyle
Risbyle. U 160. 


Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2008-4-28 
Kommun: Täby Socken: Täby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LDNG2008-0807 


bilde
Risbyle
Runsten U 160. Risbyle (Täby kn, Täby sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Täby Socken: Täby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0047