logo

bilde
Skytteholms herrgård
Runstenen U 17 vid Skytteholm. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1981-4-27 
Kommun: Ekerö Socken: Ekerö 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12130