logo

bilde

Söderby
Runsten U 171 vid Söderby. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1970-9-12 
Kommun: Österåker Socken: Östra Ryd 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23352