logo

bilde
Runstenen U 173 vid Väsby. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1972-8-3 
Kommun: Värmdö Socken: Värmdö 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-22284