logo

bilde
Gillberga
Runsten U 186 vid Gillberga. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1983-5-6 
Kommun: Vallentuna Socken: Össeby-Garn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23054