logo

bilde
Sjöberg
Runstensfragment U 192 vid Sjöberg. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1983-5-6 
Kommun: Vallentuna Socken: Össeby-Garn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23055 bilde
Sjöberg
Runsten U 192. Sjöberg (Vallentuna kn, Össeby-Garns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Össeby-Garn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0089