logo

bilde
Svista (Vikingabacken)
Runstenen U 193 vid Svista (Vikingabacken). 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1970-7-2 
Kommun: Vallentuna Socken: Össeby-Garn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23053 

bilde
Svista
Runsten U 193. Svista (Vallentuna kn, Össeby-Garns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Össeby-Garn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0090