logo

bilde
Stora Benhamra
Runsten U 200. St. Benhamra (Vallentuna kn, Vada sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vada 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2007-0093