logo

bilde
Angarns kyrka
Runsten U 201 i kyrkväggen. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1965-3-9 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10159 


bilde
Angarns kyrka
Runsten U 201. Angarns kyrka (Vallentuna kn, Angarns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0083