logo

bilde
Angarns kyrka
Runstenarna U 202 och U 204 vid kyrkan. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980-10-20 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10264