logo

bilde
Angarns kyrka
Runstenen U 202 vid kyrkan. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980-10-20 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10269 


bilde
Angarns kyrka
Runsten U 202. Angarns kyrka (Vallentuna kn, Angarns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0081