logo

bilde
Angarns kyrka
Runstenen U 203 vid kyrkan. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980-10-20 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10270