logo

bilde
Angarns kyrka
Runsten U 204. Angarns kyrka (Vallentuna kn, Angarns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2007-0082