logo

bilde
Råcksta
Runstenar U 207 och U 208 vid Råcksta. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1965?-- 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10149