logo

bilde
Råcksta
Runstenar U 207 och U 208 vid Råcksta. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1965?-- 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10149 bilde
Råcksta
Runsten U 207. Råcksta (Vallentuna kn, Angarns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0084