logo

bilde
Angarn
Runhällen U 210 vid Åsta, väster om Angarns by. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1964-5-19 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-00084 


bilde
Åsta
Runsten U 210. Åsta (Vallentuna kn, Angarns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0087