logo

bilde
Örsta
Runstenen U 211 vid Örsta, nyupprest. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1974-8-21 
Kommun: Vallentuna Socken: Angarn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-10236